Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej

with Brak komentarzy

W ramach 371. Urodzin Pragi, których każdego roku jesteśmy współorganizatorami, Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej przyjęło w swoje progi jubileuszowych gości. Po wnętrzach oprowadzał Pan Arkadiusz Ogrodowski, opowiedział o zgromadzonych eksponatach oraz planach na przyszłość. Wiedza, zaangażowanie i pasja to najlepsze słowa by określić naszego Przewodnika.

Centrum zlokalizowane jest w zabytkowym budynku, wybudowanym w 1878 r. na potrzeby koszar Warszawskiej Straży Ogniowej. W ostatnich latach obiekt przeszedł gruntowny remont. Odbudowana została 30 metrowa wieża oraz garaż. Obok centrum nieprzerwanie funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Centrum w założeniach jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, przewidzianym dla grup zorganizowanych. Na dwóch kondygnacjach budynku o łącznej powierzchni 1000 m2 przygotowano 15 wystaw prezentujących bogatą historię Warszawskiej Straży Pożarnej począwszy od jej powstania aż do działań jakie podejmowane są w chwili obecnej. W całość wkomponowana jest ścieżka edukacyjna mająca na celu kształtowanie pozytywnych postaw oraz zachowań wobec zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za wzięcie udziału w obchodach Urodzin Pragi.

Zdjęcia: Anna Straszyńska Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu

Informacje o Centrum: Arkadiusz Ogrodowski

Zostaw Komentarz