Zdjęcia autorstwa Anny Szwałkiewicz z napradze.waw.pl

Film z życzeniami dla Pragi